Tuesday, June 17, 2008

Produk Makanan Kambing & Lembu


Produk Makanan Kambing & Lembu


Produk Makanan 1:

PELLET KAMBING/LEMBU GOLD FLESHING

(Menjana dan merangsang pembinaan tubuh badan (isi/daging) ke tahap terbaik)

Makanan ruminant RSA adalah berasaskan bahan-bahan berikut:

1—Sekam padi (Kisar)
2—Rice bran (selaput beras)
3—Molasses (“tahi gula”)
4—Protein inducer5—Vitamin
6—Mineral

Kandungan asas nutrient kasar bagi pellet kambing/lembu GOLD FLESHING adalah seperti berikut:

Crude Protein (CP) … Min 12.75%
Crude Fiber (CF) … Min 20.88%
Ether Extract (EE) … Min 2.4%
Ash … 13.04%
Calcium (Ca) … 0.86%
Phosphate (P) … 0.56%

Produk Makanan 2:

PELLET KAMBING/LEMBU SILVER SUSTENANCE


(Fungsi utama sebagai mengekalkan (sustain) berat badan sedia ada. Khusus untuk kambing/lembu yang telah mencapai berat/tumbesaran yang dikehendaki)


Makanan ruminant RSA adalah berasaskan bahan-bahan berikut:

1—Sekam padi (Kisar)
2—Rice bran (selaput beras)
3—Molasses (“tahi gula”)
4—Protein inducer5—Vitamin
6—Mineral

Kandungan asas nutrient kasar bagi pellet kambing/lembu SILVER SUSTENANCE adalah seperti berikut:

Crude Protein (CP) … Min 7.83%
Crude Fiber (CF) … Min 29.71%
Ether Extract (EE) … Min 2.31%
Ash … 12.77%
Calcium (Ca) … 0.91%
Phosphate (P) … 0.31%


*Analisa kimia telah dijalankan di makmal MARDI bagi kedua-dua produk makanan ini.